Natuurlijk kunt u ons ook volgen via Instragram en Facebook

Welkom         Wolkom

De Aktiviteitenkommisje van De Krúswei is met frisse energie aan de slag om allerlei leuke sociale en culturele activiteiten te organiseren.

Elke tweede donderdag van de maand is er Klaverjassen.

Elke derde donderdag van de even maanden liggen de stiften, kaarten en balletjes klaar voor een gezellige Bingo-avond.

Denk daarnaast aan toneel, muziek, spelletjes, workshops en meer.

Tot snel in de KRUSWEI !