Natuurlijk kunt u ons ook volgen via Instragram en Facebook

Informatie

De Aktiviteitenkommisje De Krúswei!

We gaan met frisse energie aan de slag om allerlei leuke sociale en culturele activiteiten te organiseren.

Elke tweede donderdag van de maand kunt u gezellig komen klaverjassen.  Er zijn leuke geldprijzen te winnen. 

Elke derde donderdag van de maand liggen de stiften, kaarten en balletjes klaar voor een gezellige Bingo-avond.

Denk daarnaast aan toneel, muziek, spelletjes, vaste klaverjasavonden en meer.

Tot snel in de Krúswei!

Leden van de aktiviteitenKommisje

Egon Snelders  (voorzitter)

Greetje Hettinga

Annie Halbesma

Boudewijn Von Brucken Fock (facilitair)

Alie Groen (contactpersoon vrijwilligers)

Fokje van der Meulen (secretaris)

Tjitte Banga  (penningmeester en websitebeheer) 

 

Wij zijn bereikbaar voor opmerkingen/vragen en leuke suggesties: aktiviteitenkommisjedekruswei@hotmail.com